Bedrijfsgegevens

Volgens artikel 5 van de Telemedia Act (TMG): 

Party.nl is een online winkel van Webdots GmbH

Hoofdkantoor / factuuradres

Webdots GmbH
Stadtkoppel 26
21337 Lüneburg
Duitsland

Tel.: +49 4131-9277880

contactpnl

Bedrijfsleider: Joseph Hennigan
Handelsregister: Amtsgericht Lüneburg HRB 204840
Tax ID: 33/204/00985
BTW-nummer: DE281781566

Contact: Contact Formulier

Juridische kennisgeving

Aansprakelijkheid voor inhoud:

De inhoud van onze pagina's is met grote zorg samengesteld. We kunnen echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor de nauwkeurigheid, volledigheid en actualiteit van de inhoud. Als serviceprovider zijn we volgens Sectie 7 Par.1 TMG verantwoordelijk voor eigen inhoud op deze site volgens de algemene wetten. Volgens Sectie 8 tot 10 TMG zijn wij als dienstverlener echter niet verplicht om verzonden of opgeslagen informatie van derden te controleren of omstandigheden te onderzoeken die wijzen op een illegale activiteit. Verplichtingen om het gebruik van informatie onder het algemeen recht te verwijderen of te blokkeren blijven onaangetast. Een aansprakelijkheid in dit verband is echter alleen mogelijk vanaf het moment dat een specifieke inbreuk ons ​​bekend is geworden. Na kennisgeving van gepaste schendingen, zullen we deze inhoud onmiddellijk verwijderen.

Aansprakelijkheid voor links:

Onze service bevat links naar externe websites van derden op wiens inhoud we geen invloed hebben. Daarom kunnen we niet aansprakelijk worden gesteld voor deze externe inhoud. De respectieve aanbieder of exploitant van de site is altijd verantwoordelijk voor de inhoud van de gelinkte pagina's. De gekoppelde pagina's zijn gecontroleerd op mogelijke juridische overtredingen op het moment van koppelen. Illegale inhoud werd niet herkend op het moment van koppelen. Een permanente inhoudscontrole van de gelinkte pagina's is echter niet redelijk zonder concreet bewijs van een inbreuk. Na kennisgeving van schendingen zullen we dergelijke links onmiddellijk verwijderen.

Auteursrecht en handelsmerkwetgeving

Alle inhoud van deze webservice, zoals afbeeldingen, afbeeldingen, symbolen en teksten, is onderworpen aan de Duitse auteursrechten en handelsmerken. Auteursrechten van derden worden nageleefd. Als u nog steeds op de hoogte bent van een inbreuk op het auteursrecht, vragen wij u vriendelijk om ons hiervan op de hoogte te stellen. Na kennisgeving van schendingen zullen we dergelijke inhoud onmiddellijk verwijderen.

Elke duplicatie, distributie, verwerking en gebruik van gegevens op de website is verboden zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Livario GmbH of de respectieve auteursrechthouder. Dit geldt ook voor de opslag en / of duplicatie in databases en op gegevensdragers.

Tenzij anders vermeld, zijn alle handelsmerken op deze website auteursrechtelijk beschermd ten gunste van Livario GmbH. Dit geldt met name voor merken, typeaanduidingen, logo's en emblemen. Deze mogen voor geen enkel doel, met name voor reclame, worden gebruikt, gekopieerd, gereproduceerd, gepubliceerd, verspreid of gewijzigd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Livario GmbH. Gebruik op andere websites of in computersystemen in een netwerk is niet toegestaan.

Informatie over online geschillenbeslechting:

De EU-commissie heeft een internetplatform opgezet voor de online regeling van geschillen. Het platform dient als aanspreekpunt voor buitengerechtelijke beslechting van geschillen met betrekking tot contractuele verplichtingen die voortvloeien uit online verkoopcontracten of online servicecontracten. De klant heeft toegang tot het platform via de volgende link: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Laatst bekeken